EN
TR
menu×
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Huzur Hakkı ödenebilir.  Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için her yıl ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında ortakların önerisi ile Genel Kurul kararı alınmak suretiyle belirlenmektedir.
   
Esas sözleşmenin 14.maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerine safi karın %3'üne kadar  kar payı dağıtılabilir. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş sermayenin % 10’unu aşamaz. 
  
İcracı Yönetim Kurulu üyelerine üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında, Genel Müdür maaşını aşmayacak ölçülerde aylık ödemeler yapılabilir.  

Üst düzey yöneticilere, kişilerin pozisyonları, taşıdıkları yasal yükümlülükleri ve kıdemleri doğrultusunda ücret belirlenmektedir. Söz konusu hakların yıllık olarak belirlenmesinde şirket sonuçları ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır. 
  
Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
×