EN
TR
menu×
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Taahhüt Edilen Sermaye              : 52.500.000.- TL
Ödenmiş Sermayesi                      : 52.500.000.- TL

Grubu
Nama - Hamiline
Hisse Sayısı
Tutarı(TL)
Oran
 GrubuNama375.0003.7500,0000714
 GrubuNama300.0003.0000,0000571
 GrubuNama313.8003.1380,0000598
 GrubuNama11.2001120,0000021
 GrubuNama1.190.0001.190.0000,0226667
 GrubuHamiline51.300.00051.300.0000,9771429
 Toplam5.250.000.00052.500.000 


Ortaklar Ortaklık Oranı % Ortaklık Tutarı (TL)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. 79,93                      41.962.500    
Halka Açık Kısım 20,00                      10.500.000    
Diğer 0,07                              37.500    
TOPLAM                      52.500.000    


İMTİYAZLAR

a. Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar
Yönetim kurulu üyelerinden üçü A grubu, ikisi B grubu, ikisi C grubu, biri E grubu ve biri de F grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

b. Denetçi seçimi ile ilgili imtiyazlar
Genel kurul, gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçemez. Denetçilerden biri F gurubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

c. Oy hakkı ile ilgili imtiyazlar
Genel kurul toplantılarında A, B, C, D ve E grubu hisse senedi sahiplerinin her hisse için 100 oy, F grubu hissedarların ise her hisse için 1 oy hakkı vardır.

d. Fesih ve Tasfiye İmtiyazları
Tasfiye kurulu tayini halinde A, B ve E grubu pay sahiplerinin seçeceği birer kişiden oluşan 3 kişilik tasfiye kurulu teşkil eder.
×