EN
TR
menu×
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ETİK KURALLAR


Şirket Faaliyetleri

• Şirket faaliyetleri yürürlükteki yasal mevzuat, esas sözleşme, iç yönergelere ve kamuya açıklanmış şirket politikalarına göre yürütülür. 

Şirket Çıkarları

• Çalışanlar, şirket çıkarlarını korumak ve gözlemekle mükelleftir.
• Çalışanlar, pay sahiplerinin menfaatlerini korumakla görevlidir.

İnsan Kaynakları

• Çalışanlar arasında ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
• Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfi almada performans değerlendirmesi esas alınır. Çalışanlara kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır.
• Çalışanların sorun ve taleplerine karşı “Açık kapı politikası” izlenir. 
• Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır.
• Çalışanların sosyal güvenlik alanlarında eğitilmelerinin yanı sıra mesleki konularda ve bireysel gelişim konularında eğitilmeleri sağlanır. 

İş Ahlakı ve Davranışlar

• Genel ahlak kurallarına özen gösterir. 
• Tüm çalışanlar görevlerini şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür. 
• Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. 
• Şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, dini görüşler çalışma ortamında tartışılmaz. 
• Şirketin ve  “ALKİM” isminin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. 
• Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
• Çalışanlar, prensip olarak şirketin menfaat sahiplerinden ve şirket ile ilişkili üçüncü kişilerden şirket işleri ile ilgili dolaylı veya dolaysız olarak hediye kabul edemez, herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Sosyal Sorumluluk 

• Bölgesel çevrenin, doğal hayatın ve insan sağlığının korunması için gerekli duyarlılık gösterilir ve bu konular ile ilgili tüm kurallara uyulur.
• Kültürel zenginliklerimizin korunması amacı ile kültürel amaçlı faaliyetlere destek verilir. 
• Tüketici haklarının korunmasına büyük özen gösterilir.
• Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla çalışan diğer kurum kuruluşlarla işbirliği yapılır.
×