EN
TR
menu×
Kalite, Çevre,  İSG Politikası

ALKİM KAĞIT A.Ş.; İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesislerinde her aşamasını entegre bilgisayar programları ile kontrol ettiği modern, çevreci ve kaynak kullanımında titiz üretim tesislerinde; en iyi kalitede ofset, fotokopi ve özel kâğıt üretimlerini gerçekleştirmekte, modern konverting tesislerinde ise tüketim grupları için istenen ölçülerde, ebat ve bobin olarak paketleme yapmaktadır. 

20 yılı aşkın deneyimi ile yurt içi ve dışına hizmet veren, halka açık bir şirket olan ALKİM KAĞIT A.Ş. olarak;

• Faaliyet konumuzla ilgili uygunluk yükümlülüklerimizi takip ederek uyulması adına gerekli tüm faaliyetleri yerine getireceğimizi,

• Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında, çevresel kirliliği önleyici ve çevreyi koruyucu bir yaklaşımla faaliyetlerimizi planlayacağımızı ve uygulayacağımızı, 

• Faaliyetlerimizden kaynaklı tehlikelerimizi belirleyeceğimizi ve riskler ile fırsatların doğasına uygun kalması ve sürekli iyileştirme ve gelişme sağlamak adına periyodik gözden geçirme çalışmalarını yürüteceğimize,

• Çalışanlarımızın; yapacağımız bilinçlendirme faaliyetleri ve eğitimler ile sisteme katkılarını arttırarak, gelişimlerini destekleyeceğimizi, sisteme aktif katılımlarını sağlayacağımızı bu yönde iç ve dış iletişimi güçlendirecek yöntemler uygulayacağımızı,

• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çalışmalar yaparak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağımızı,

• Sistemin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına çalışmalar ve projeler yapacağımızı,
   taahhüt ederiz.


Enerji Politikası

     ALKİM KAĞIT A.Ş.; her aşamasını entegre bilgisayar programları ile kontrol ettiği modern, çevreci, enerji ve kaynak kullanımında titiz, üretim tesislerinde; en iyi kalitede ofset, fotokopi ve kuşe kağıt üretimini gerçekleştirmekte, modern konverting tesislerinde ise tüketim grupları için istenen ölçülerde, ebat ve bobin olarak paketleme yapılmaktadır. Uzun yıllar sonunda oluşan deneyimi ile yurtiçi ve yurtdışına hizmet veren, halka açık bir şirket olan ALKİM KÂĞIT A.Ş. olarak;

• Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,

• Tesis içi enerji kullanımını sürekli iyileştirmelerle azaltmayı, verimlilik ve performansa önem vermeyi,

• Enerji tüketimlerimizi amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda gerekli tüm kaynak ve bilgiyi kullanarak sürekli takip etmeyi, kontrol altına almayı ve azaltmayı,

• Üretim ve yardımcı tesislerimizin, ekipmanlarımızın, süreçlerimizin tasarımında ve revizyonlarında, enerji performansını dikkate almayı,

• 
Ürün ve hizmet alımında, enerji verimliliğini sağlayıcı ürün ve hizmetleri seçmeyi ve kullanmayı,

• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, tabi olunan tüm enerji kapsamındaki yasal şartları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz. 


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ofset yazı tabı, kuşe ve ofis kağıtları üretiminde faaliyet gösteren kuruluşumuz “SIFIR İŞ KAZASI” hedefi ile çalışmayı ve bunu gerçekleştirmek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmektedir.

Alkim Kağıt A.Ş.  ticari ve sanayi tüm faaliyetleri süresince yasal olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymayı,  uygulamayı ve bunu temel yaşam tarzı haline getirmeyi kendisine amaç edinmiştir.
 
Bu amaçla önleyici faaliyetlerden başlayarak yasal gerekliliklerinde ötesinde yönetmelik ve uygulamaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini zamanında ve gerektirdiği seviyede alır, alınmasını sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturulması konusunda öncülük yapar, İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarında sürekli iyileştirici faaliyetlerde bulunur, risklerin önceden görülerek risk seviyelerinin azaltılması konusunda çalışmalar yapar. 

Bu doğrultuda tüm çalışanları ile tam bir iş birliği içerisinde çalışır. 


×