EN
TR
menu×

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Bilgi Güvenliğinin sağlanması için kuralların ve kontrollerin belirlenmesini sağlamak.

Gerekli kontrollerin uygulanması ve yatırımların gerçekleştirilebilmesi için insan ve mali kaynak sağlamak.

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşumuzun bilgi varlıklarını korumak, periyodik değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek, aksiyon planlarını oluşturmak ve uygulamak.

Bilginin iş prosesleriyle uyumlu olarak yönetilmesini sağlamak.

Yasal mevzuata uyum sağlamak ve uygulama gereksinimlerini karşılamak.

Kişisel verilerin korunmasını sağlamak.

Yürütülen tüm faaliyetlerde bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak
• Gizlilik: Bilgiye yetkisiz erişimin önlenmesini sağlamak.
• Bütünlük: Bilginin doğru, güvenilir ve güncel olarak işlenmesini sağlamak.
• Erişebilirlik: Bilgiye gereken her an ulaşımın sağlanmak. 

Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini korumak. 

Çalışanlara düzenli ve güncel Bilgi Güvenliği eğitimleri vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

Bilgi Güvenliğini etkileyecek şüpheli veya gerçekleşen olayları belirlemek, soruşturulmasını sağlamak, önleyici faaliyetler gerçekleştirmek.

İş süreklilik planları hazırlamak, sürekli iyileştirmek, sürdürmek ve test etmek.

Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

İç ve dış denetimler ile uygulamaların doğruluğunu denetlemek, düzeltici faaliyetler ile hataları azaltmak.

Tedarikçilerimizin edindiği bilgilerin güvenliğini sağlamaları için kontroller uygulamak.

Sürekli olarak Bilgi Güvenliği uygulamalarının gelişimini sağlamak. 

×