EN
TR
menu×

İnsan Kaynakları Politikamız

Alkim Kağıt A.Ş. kurulduğu tarihten bu yana sahip olduğu bilgi birikimi, kullandığı teknoloji ve ürettiği ürünler ile ülkemiz ekonomisine katma değer yaratan, halka açık köklü bir Türk şirketidir.

Şüphesiz ki bizi başarıya taşıyan en önemli değerin insan kaynağımız olduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımız işletmelerimizin bir parçasıdır, aynı zamanda başarılarımızı paylaştığımız iş ortaklarımızdır.

İş hayatının temeli ve sebebi insandır.  Hedeflerimizi sürekli yüksek tutarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider yapımızı koruyup elde ettiğimiz başarıyı çalışanlarımızla paylaşmak temel ilkelerimizdendir.

İnsan Kaynakları Politikamız, Şirketimizin temel hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli çalışma ortamı oluşturarak, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak performansımızı en üst düzeye çıkarmaktır.

Dürüstlük, şeffaflık, verimlilik, insana ve çevreye saygı değerlerini benimseyen çalışanlarıyla yola devam etmek temel insan kaynakları hedefimizdir.

Alkim Kağıt A.Ş. insan kaynakları uygulamalarında yasalara, kurum değerlerine ve etik kurallara dayalı olarak fırsat eşitliğini temel alır.

İnsan Kaynakları Stratejilerinde; Her zaman işe alımdan kariyer yönetimine, eğitim ve gelişimden performans yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde nesnel, sistematik ve gelişim odaklı bir yaklaşım izler. İstikrarlı yüksek performansı ödüllendiren, piyasa koşulları ile uyumlu ve rekabetçi ücret ve yan hak stratejileri uygular.

Alkim Kağıt A.Ş. olarak, çalışanlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmamaktadır. Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyulmakta ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitlilik gelişme için bir araç olarak görülmektedir. Tüm işe alma sürecinde ve çalışanlarımızda fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
 
Mevcut pozisyonlarımızın potansiyellerinin geliştirilmesinin yanında en iyi yeteneklerin de kurumumuza kazandırılması amaçlamaktadır. Doğru planlama, yedekleme, kariyer yönetimi ile çalışanların performansı yönetilmekte kariyer ve gelişim planları oluşturulmaktadır.

İnsan Kaynakları e-mail : ik@alkimkagit.com.tr

×