EN
TR
menu×
DÜNYADAKİ TAHMİNİ GELİŞME

2010 yılında : 
- Kuşe kağıtların kullanım oranında % 10 artış olacak, 
- Ofset kağıtların kullanım oranında % 2 – 3 artış olacak,
- Gazete kağıtlarının kullanım oranı sabit kalacak.
Referans : Dünya Dijital Teknolojilerdeki Gelişmeler Sempozyumu 

OFSET : Kullanım oranı aynı kalacak.
ROTOGRAVÜR : Kullanım oranı aynı kalacak.
FLEKSO : Kullanım oranı artacak.
INK-JET : Kullanım oranı artacak.
TİPO : Kullanım oranı düşecek.
Referans: DOW firmasının 2004 yılı araştırma sonuçları baz alınmıştır.

BASKI SİSTEMLERİNE GÖRE KULLANILAN MÜREKKEPLER

- OFSET : Pigment bazlı, yüksek yoğunluklu mürekkep,
- ROTOGRAVÜR :  Solvent / su ve pigment bazlı, düşük yoğunluklu mürekkep, 
- FLEKSO : Solvent, pigment bazlı mürekkep,
- TİPO :  Pigment bazlı, yüksek yoğunluklu mürekkepler kullanılmaktadır.

OFSET BASKI TEKNİKLERİ

Tabaka Ofset Baskı Tekniği

Ofset baskı tekniği, yağ bazlı baskı mürekkebi ile suyun birbirine karışmaması prensibine dayanır. İmaj kalıp üzerine fotogrofik yöntemlerle aktarılır. Baskı yapılacak ve yapılmayacak alanlar arasındaki fark kimyasal yolla elde edilir ve klişe yüzeyinde yükseklik farkı meydana getirilmez. Tabaka ofset baskı makinelerinin her bir ünitesinde kalıp silindiri, blanket, basınç silindiri, mürekkep ve su tatbik sistemleri bulunur.


 
Web Ofset Baskı Tekniği

Yüksek kalitede dört renk baskı yapabilen ofset baskı makineleri 50 ‘li yılların sonları ile 60 ‘lı yılların başında yaygınlaşmıştır. Web ofset baskı, prensip olarak tabaka ofset baskıya benzemekle beraber baskı konfigürasyonu geliştirilmiştir. Bu yeni sistemde kağıdın her iki yüzü aynı anda basılabilmektedir. Günümüzde en yaygın ofset makineleri; üzerinde dört veya daha fazla baskı ünitesinin bulunduğu ve kağıda bu üniteler arasından tek geçişte baskı yapılabilen makinelerdir. Bu makinelerin bazılarında dört üniteden sekiz üniteye kadar baskı ünitesi bulunur. Kurutma işleminden geçtikten sonra otomatik olarak toplanır.Web ofset baskı makinelerinde kullanılan kağıt kaplamasız ise, mürekkebin kuruması absorpsiyon yolu ile olacağından ayrıca bir kurutma işlemine gerek duyulmaz. Mürekkebin kuruması, yapısında bulunan solventin buharlaşması ile gerçekleşir. Baskı hızı yüksektir.

Ofset Baskıda Kullanılacak Kuşe Kağıdın Özellikleri

Ofset baskı sistemlerinde kuşe kağıt kullanımında büyük bir artış gözlenmektedir. Kuşe kaplaması, mürekkebi kağıt yüzeyinde tuttuğundan ve mürekkep en yüksek parlaklığını kağıdın yüzeyinde iken verdiğinden kuşe kağıtlarla çok parlak baskılar elde edilebilir. 

Ofset baskı mürekkeplerinin yapısı dolayısıyla viskozitesi ve buna bağlı olarak yapışkanlığı son derece yüksektir.

Baskı sırasında kağıt yüzeyine, baskı mürekkebi tarafından uygulanan çekme kuvvetine karşı kağıdın yeterli mukavemet göstermesi, kabarmaması ve kuşesinin yolunmaması gerekir. 

Kağıdın enine ve boyuna profillerinde kalınlık, nem ve kaplama gramajının homojen olması özellikle ofset baskılarda çalışabilirlik açısından oldukça önemlidir. Parlaklık ve yüzey düzgünlüğünün de homojen olması, baskı kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Ofset Baskıda;

Baskı sırasında kağıt yüzeyine uygulanan çekme kuvveti aynı zamanda baskı forsası ve baskı hızının bir fonksiyonudur. Hızın ve forsanın gereğinden fazla artması veya forsanın makine eninde farklı olması baskıda kabarma sorununa yol açabilir.

Ofset baskı mürekkebinin viskozitesi ve yapışkanlığının yüksek olması dolayısıyla, baskı sırasında kağıt yüzeyine uyguladığı çekme kuvveti yüksektir. Diğer taraftan baskı mürekkebinin bu özelliği sıcaklığa son derece bağlıdır ve sıcaklığın azalmasıyla viskozitesi ve buna bağlı olarak kağıt yüzeyine uyguladığı çekme kuvveti çok fazla miktarda artar. 

Baskı mürekkebinin belirli bir sıcaklıktaki viskozitesi ve yapışkanlığının düşürülebilmesi için, yumuşatıcılar ve incelticiler kullanılmaktadır. Baskı sırasında herhangi bir nedenle kabarma sorunu yaşandığında, bu katkı maddelerinin kullanılmasıyla sorunun çözümü mümkün olabilmektedir.

ROTOGRAVÜR BASKI

Rotogravür baskı, yüksek hızlı, bobin beslemeli, rotatif baskıya uyacak şekilde geliştirilmiştir. Baskı, bakır silindirlerden veya klişe silindirlerine sabitlenmiş bakır klişelerden yapılır. Çok sayılı baskı işleri için krom kaplı klişeler kullanılır. Desen, baskı klişesi üzerine fotoğraf yolu ile alınır. Rotogravür baskı önceleri gazetelerin Pazar ilavelerinin tek renkli olarak basımında kullanılmakta iken günümüzde buna ek olarak dergilerin, ambalaj kağıtlarının ve katalogların çok çeşitli ve parlak renkte basımında kullanılmaktadır.


Rotogravür Baskıya Uygun Kuşe Kağıdın Özellikleri

Rotogravür prosesi ile baskı yapıldığında, kağıt klişenin çukur alanlarına girerek orada bulunan mürekkebi alır. Ancak kağıdın yüzey düzgünlüğü iyi olmalı ve klişenin çukur alanlarına basılmasına olanak verecek şekilde yumuşak ve esnek olmalıdır.

Baskı sırasında, yüksek hızda baskı yapılırken, kağıt yüzeyi yeteri kadar düzgün olmayan kısımlarda, kağıt ile klişe temas etmeyeceğinden bazı bölgeler az mürekkep alacak ya da hiç mürekkep almayacaktır. 

Çok iyi bir baskı neticesi almak için ise kağıdın kalenderleme işleminden geçmesi gerekmektedir.

Arka yüzdeki baskının görülmemesi için kağıt yeterli derecede opak olmalı, fakat baskı klişesinin parlak yüzeyini çizebilecek sert dolgu maddeleri içermemelidir.
×