EN
TR
menu×
Araştırma ve Geliştirme

Alkim Kağıt A.Ş. kurulduğu günden bu yana sürekli olarak teknolojik gelişmeleri takip ederek, müşterinin istek ve taleplerine cevap verebilecek, müşteri memnuniyetini artırıcı ürünler sunabilmeyi kendisine hedef seçmiştir. Bu amaçla 1999 yılında kurulan Ar-Ge Bölümü, tasarım ve geliştirme süreçlerinde, tasarlanacak / geliştirilecek ürünün belirlenmesinden, pazara / müşteriye sunumuna kadar tüm faaliyetleri planlaması, yürütülmesi, kontrol edilmesi, doğrulanması ve geçerli kılınmasını amaç edinmiştir. 

Her türlü tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde, ilk adım olarak öncelikle müşteri talepleri, sektörsel gelişmelerin yakın takibi, kullanıcı ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler sonucu ürün yelpazesine eklemeler yapılması veya var olan bir ürünün geliştirilmesi, ürün tasarımında farklılıklar yaratılması amacıyla tüm ihtiyaçların tespiti yapılır.

Ar-Ge çalışmaları içerisinde mevcut makine ekipmanların malzeme kaliteleri ve iyileştirilmesi önemli yer tutar. Sistemdeki tüm rulman, yatak, pompa, vana, ölçü aletleri devamlı değerlendirmeler ile, çok önemli katkı sağlayacak alternatifleri sürekli araştırılarak ilgili birimlere bilgi aktarılır. 

Şirketimizin önemli hedeflerinden biri de bilimsel çalışmalara katılarak kağıt sanayinde şirketimizin ve Türkiye‘nin adını duyurarak, ülkesine katkı sağlayacak teknolojik yenilikler ve buluşlar yapmaktır.  

Tasarım ve Geliştirme Faaliyetlerini aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir :

Literatür Araştırmaları :

Ar-Ge Bölümü, mevcut sistemin iyileştirilmesi, sektörsel gelişmelerin takibi, yeni makine, ekipman ve teçhizatların takibi ve fabrika bünyesinde uygulanabilirliğinin incelenmesi, tüm birimlerden gelebilecek araştırma konularının internet, kitap, dergi, inceleme yazıları vb. araçlarla araştırılması ile yükümlüdür.

Kuşe Reçetesi İyileştirme ve Alternatif Ürün Denemeleri :

Mevcut kuşe reçetelerinin iyileştirilmesi kapsamında; reçete girdilerini oluşturan pigment ve kimyasalların optimum kullanım oranlarının belirlenmesi, maliyet düşürücü çalışmaların yapılması ve reçete hazırlama koşullarının belirlenmesi bulunmaktadır. Mevcut reçetedeki pigment ve kimyasalların alternatiflerinin denenmesi veya reçetede bulunmayan girdilerin reçeteye katkısının incelenmesi amacıyla alternatif girdi denemeleri yapılmaktadır.

Baskı Özelliklerini İyileştirme Faaliyetleri :

Ürettiğimiz kağıtların, sadece üretim aşamalarında değil, genel kullanım alanı olan baskı sektöründe de verimliliğinin artırılabilmesi temel amaçlarımızdan biridir. Kağıt makinemizde ürettiğimiz kağıtların baskı sonrası performanslarını incelemekteyiz. 

Ofis Kağıtları İyileştirme Faaliyetleri :

Ofis kağıtları (fotokopi kağıtları ve inkjet kağıtlar) üretimleri sırasında Ar-Ge Mühendisleri ve İşletme Mühendisleri tarafından performans testleri yapılır. 

OMYA Firmasına Yapılan Teknik Gezi

28 Mart 2005 – 01 Nisan 2005 tarihleri arasında İsviçre'de bulunan dünyanın en büyük kalsiyum karbonat üreticilerinden OMYA firmasına yapılan teknik ziyarette kalsiyum karbonat üretimi ve son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi alındı. Alkim Kağıt tarafından üretilen kuşe kağıtlar OMYA firmasının laboratuarlarında testlere tabi tutulup sonuçları tartışıldı. Alkim Kağıt Ar-Ge tesislerinde kullanılmak üzere alınacak yeni laboratuar cihazları yerinde incelenip testler yapıldı.
 
OMYA Firmasına Yapılan Teknik Gezi
OMYA Firmasına Yapılan Teknik Gezi
×

OMYA Firmasına Yapılan Teknik Gezi

Alkim Kağıt

OMYA Firmasına Yapılan Teknik Gezi
OMYA Firmasına Yapılan Teknik Gezi
×

OMYA Firmasına Yapılan Teknik Gezi

Alkim Kağıt

KALDER Ödül Töreni
KALDER Ödül Töreni
×

KALDER Ödül Töreni

Alkim Kağıt

KALDER Ödül Töreni
KALDER Ödül Töreni
×

KALDER Ödül Töreni

Alkim Kağıt

×